Ing. Vlastimil Neliba - vedoucí kroužku

  

* 17.9.1960, Kladno

   Člen astronomického kroužku v Kladně od roku 1974, od roku 1985 vedoucí AK.

   V roce 1978 vyučen elektromechanikem, v letech 1978 - 1981 studium na Střední škole elektrotechnické v Praze 1, obor zařízení silnoproudé elektrotechniky. V letech 1981 - 1985 studium na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor výstavba dolů a geotechnika, v roce 1992 ukončeno pomaturitní studium astronomie na hvězdárně ve Valašském Meziříčí.

   V současné době vykonává funkci zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu v Kladně a je členem báňského záchranného sboru státní báňské správy.

   Aktivní pozorovatel sluneční fotosféry, zákrytů hvězd Měsícem a meteorů. Od roku 1993 svými pozorováními přispívá do SIDC (Sunspot Index Data Center) v Bruselu a pro hvězdárnu ve Valašském Meziříčí zpracovává pozorování ze všech stanic, které se zabývají pozorováním sluneční fotosféry v ČR a SR.

   Účastník celostátních meteorických expedic v roce 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987 a meteorických expedic v Úpici v roce 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1988.

kontakt: neliba@astrokrouzek.info

zpět