Zaměření kroužku

   Astronomický kroužek je především zaměřen na praktická pozorování a výchovu k samostatné činnosti, tzn. aby byl každý člen kroužku schopen si samostatně vyhledat potřebná témata, porozumět jim a pracovat s nimi. Zvláštní důraz je kladen na schopnost přednést své znalosti před ostatními členy nebo i na veřejnosti. Členové kroužku tím získávají nemalou zkušenost s prezentací vlastní práce a současně si zlepšují schopnost se vyjadřovat.

   Z praktické činnosti lze na prvním místě jmenovat pozorování sluneční činnosti, pozorování zákrytů hvězd Měsícem a pozorování meteorů. Svými pozorováními přispíváme do celosvětové sítě pozorovatelů Slunce koordinované z Bruselu a do sítě pozorovatelů, která působí při Hvězdárně ve Valašském Meziříčí a pro kterou náš kroužek získaná pozorování zpracovává.

Za členy AK Kladno - Vlastimil Neliba

Co se děje na schůzkách kroužku

   Členové astronomického kroužku jsou rozděleni do dvou skupin – tzv. mladší a starší kroužek. Ti, kteří navštěvují mladší kroužek, se věnují získání základních znalostí v oboru astronomie. Seznámení probíhá prostřednictvím elektronických prezentací a nejrůznějších video materiálů. Pro hlubší poznání přednášených témat mají členové možnost si vypůjčit v knihovně nejrůznější publikace a DVD. Dále jsou pořádány exkurze do planetária, hvězdárnu Sezimovo Ústí nebo na Astronomický ústav v Ondřejově. Každý rok je završen samostatnou prací, kterou by měl člen prokázat základní znalosti a prezentovat tak to, co se v kroužku naučil.

   Členové astronomického kroužku pro pokročilé (starší kroužek) se převážně věnují samostatné činnosti. Každý z nich má zvolenou oblast (specializaci), kterou se zabývá. Znalosti získává samostudiem, účastí na různých seminářích, případně pohovory s externími konzultanty. Zde je již také možnost zapůjčení astronomických přístrojů (nejčastěji jednoduchých dalekohledů) za účelem pozorování. Takto mohou členové přispívat svými pozorováními do celostátní nebo celosvětové sítě, konkrétně se jedná o pozorování sluneční činnosti, které se zasílají do mezinárodního centra pro pozorování Slunce (SIDC) v Bruselu.

Za členy AK Kladno - Vlastimil Neliba

Místo a čas konání schůzek

   Schůzky se konají pravidelně každý pátek od 17:00 do 19:00 v levé budově SVČ-Labyrint v Kladně v prvním patře.

   Zde máme k dispozici dvě učebny, přičemž jedna slouží jako kmenová učebna, kde se zahajují kroužky a kde se nachází knihovna kroužku a dále máme k dispozici počítačovou učebnu pro naši výuku.

Za členy AK Kladno - Jiří Šála

Seznam členů kroužku

Vedoucí kroužku Členové kroužku   Externisté
Vlastimil Neliba Petr Paur Matěj Melichna Jakub Ryba
Jiří Šála Jiří Prikner Jakub Jupa Vladimír Linhart
  Luděk Svoboda Aneta Studničná Jaroslav Urbář
  Jan Šalé Boris Velkov Hana Zachová