Astronomická pozorování

   Náš kroužek se snaží věnovat velkou pozornost pozorovací činnosti.

   Nejzákladnější dovedností každého člena je proto orientace na hvězdné obloze. K tomuto účelu pořádáme speciálně zaměřená pozorování. Cílem je umět nalézt všechna důležitá souhvězdí na obloze a vědět kdy a kde dané souhvězdí hledat.

   Dále pořádáme pozorování zaměřená na Měsíc a viditelné planety sluneční soustavy, především pak Venuši, Jupiter a Saturn. Takováto pozorování jsou vhodná i pro veřejnost a ve spolupráci s SVČ - Labyrint je pořádáme několikrát do roka.

   Věnujeme se též pozorování meteorů a zákrytů hvězd Měsícem. Systematickou pozorovací činnost pak zastupuje pozorování Slunce.

Za členy AK Kladno - Vlastimil Neliba

 

na následujících odkazech naleznete podrobnější informace

pozorování meterorů

pozorování zákrytů hvězd Měsícem

pozorování Slunce